Fishing vessel Ocean Star 86,50 m

Fishing vessel Ocean Star 86,50 m

Inne realizacje

Fishing vessel Clipperton 63,00 m
Fishing vessel Clipperton 63,00 m
Fishing vessel Themis 63,00 m (2017 r.)
Fishing vessel Themis 63,00 m (2017 r.) Dostawa i montaż systemu RSW dla 8-miu ładowni. Sita górne wykonane z perforowanej płyty PE, sita pionowe i dolne - rura PE 225...
Fishing vessel Rockall 69,90 m (2017 r.)
Fishing vessel Rockall 69,90 m (2017 r.) Dostawa i montaż systemu RSW dla 9-ciu ładowni. Sita górne wykonane z perforowanej płyty PE, sita pionowe i dolne - rura PE 225...